Μαθηματικά Β Δημοτικού - Ενότητα 1 - Επανάληψη

Το αρχείο περιλαμβάνει επαναληπτικές ασκήσεις για την πρώτη ενότητα των Μαθηματικών.

👉 Ανεβαίνω/ κατεβαίνω ανά 10
👉 Πρόσθεση / Αφαίρεση
👉 Δεκάδες / Μονάδες
👉 Μισά / ολόκληρα
👉 Συμμετρία

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.8 MB


2nd Grade

Math

Assessment

Worksheet

textb. Μαθηματικά Β Δημοτικού

Unit 1

Challenging

Greek

Greece


October 22, 2023, 6:43 pm

October 22, 2023, 6:33 pm

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!