Μαθήματα για Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

Παιδιά για αύριο στη Γλώσσα:
1. Να γράψετε τα τακτικά αριθμιτικά όπως στο παράδειγμα:
π.χ. 5 --> πέμπτος -η -ο
10 -->
3 -->
14 -->
20 -->
39 -->
128 -->

2. Να γράψετε τα απόλυτα αριθμητικά επίθετα που βγαίνουν από τα παρακάτω τακτικά:
π.χ. πέμπτος --> πέντε
ενδέκατος -->
εικοστός -->
δέκατος τρίτος -->
δέκατος ένατος -->
εικοστός πρώτος -->

3. Διαλέξτε 3 από τα ΤΑΚΤΙΚΑ αριθμητικά επίθετα των παραπάνω ασκήσεων και φτιάξτε 3 προτάσεις στο τετράδιό σας!

Για τα Μαθηματικά:
Θα χρειαστείτε χάρακα για να κάνετε τις ασκήσεις 2 και 3 σελίδα 10 στο λεπτό.
Στη σελίδα 11 στο λεπτό, προσπαθήστε να κάντετε την άσκηση 7.

Θα τα πούμε αύριο!

CC BY


Greek

Greece


November 30, 2020, 1:35 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!