Άσκησεις στα Μαθηματικά για την Τρίτη, 16/03 ✨

Παιδιά, για την Τρίτη θα έχουμε το παρακάτω:

Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι 32 τ.εκ. και η μία πλευρά του έχει μήκος 8 εκ. Πόσο μήκος έχει η άλλη πλευρά; Πόσο είναι η περίμετρός του;

Ερώτηση BONUS:
Θέλουμε να φτιάξουμε ένα σχήμα που θα έχει το μισό εμβαδόν από το παραπάνω ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Πόσο μήκος πρέπει να έχει η κάθε πλευρά του; Πόσο θα είναι η περίμετρός του;

Καλό τριήμερο, παιδάκια!

CC BY


Greek

Greece


March 12, 2021, 8:28 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!