ΔΙΟΡΘΩΣΗ - Μαθήματα για Τρίτη, 15/12

Παιδιά, για αύριο στη Γλώσσα θα έχουμε την έκθεση στη σελίδα 72 (άσκηση 2).
Κάντε 6 παραγράφους. Θα είναι γύρω στις 20 - 25 γραμμές. Αν δε θυμάστε τι είπαμε για την κάθε φωτογραφία, ρωτήστε τους γονείς σας!

Στα Μαθηματικά θα έχουμε την άσκηση 7 σελ 17 και το παρακάτω πρόβλημα:

Ο Λευτέρης έχει ένα καλώδιο που είναι 6 μέτρα και το έκοψε σε 2 κομμάτια.
Το ένα κομμάτι έχει μήκος 2,70 μέτρα και το άλλο 140 εκατοστά.
Πόσο μήκος έχουν μαζί τα δύο καλώδια που έκοψε;
Περισσεψε καθόλου καλώδιο από το αρχικό; Πόσα μέτρα;

CC BY


Greek

Greece


December 14, 2020, 11:19 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!