Ασκήσεις για Γλώσσα και Μαθηματικά - Παρασκευή 4/12

Παιδιά για αύριο Γλώσσα κάντε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις στον Αόριστο και στον Συνοπτικό Μέλλοντα, όπως στην άσκηση 3 στη σελ. 66 στο λεπτό.

Ο Χριστόφορος λύνει τις ασκήσεις του.
Το απόγευμα γυρίζετε από τη δουλειά σας.
Λευτέρη, ψηλώνεις πολύ γρήγορα.
Διαβάζουμε πολλά λογοτεχνικά βιβλία.
Οι βοριάδες φτάνουν τα 7 μποφόρ.
Κρύβω το ημερολόγιο μου κάτω από το στρώμα.

Στα Μαθηματικά, προσπαθήστε να κάνετε τις παρακάτω μετατροπές, όπως στα παραδείγματα:
1 κιλό = 1000 γρ
1 τόνος = 1000 κιλά
2000 γρ = 2 κιλά
1500 κιλά = 1,5 τόνοι
3000 γρ = ___ κιλά
8500 γρ = ___ κιλά
2300 κιλά = ___ τόνοι
9000 τόνοι = ___ κιλά
500 γρ = ___ κιλά
50 τόνοι = ___ κιλά
1,8 κιλά = ___ γρ
22 κιλά = ___ γρ
2,2 τόνοι = ___ κιλά
1700 κιλά = ___ γρ

Θα τα πούμε αύριο 👋

CC BY


Greek

Greece


December 3, 2020, 1:52 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!