Ασκήσεις για Γλώσσα και Μαθηματικά - Τρίτη 24/11

Παιδιά, για αύριο κάντε καλή ανάγνωση το μάθημα γιατί θα το διαβάσουμε.

1. Στις παρακάτω λέξεις, κυκλώστε τα σωστά:
τη δασκάλα
μη τρέχεις
μην μιλάς
τον δικηγόρο
τον αρχηγό
δεν φοβάμαι
τη σπηλιά
μην αργείς
μη μπαίνεις
έναν φίλο μου
ένα βότσαλο
τη ξύστρα
την πέτρα

2. Να κλίνω σε Εν. - Παρ. - Εξ. Μελ. - Εξ. Υπ. - Συν. Πρ. το ρήμα "αρχίζω"

3. Να γράψω με λόγια τους παρακάτω αριθμούς, όπως στο παράδειγμα:
2,67 --> δύο και εξήντα εφτά εκατοστά
0,5
1,04
1,7
2,24

Όταν μετά την υποδιαστολή (το κόμμα λέγεται υποδιαστολή στα Μαθηματικά) έχω ένα ψηφίο, διαβάζω "δέκατα". Όταν έχω δύο ψηφία, διαβάζω "εκατοστά".

CC BY


Greek

Greece


November 24, 2020, 7:33 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!