Μαθήματα για Παρασκευή, 11/12

Παιδιά, για αύριο θα έχουμε αυτά που είπαμε Γλώσσα και Μαθηματικά.
Επίσης, επειδή το μάθημα στην Ιστορία είναι μεγάλο, διαβάστε το από σήμερα.

Γλώσσα: Ανάγνωση στο χοντρό και άσκηση 1 σελ. 71 στο λεπτό.
Μαθηματικά: Άσκηση5 και 7 στο λεπτό σελ. 15
Ιστορία: σελ. 50 και 51

CC BY


Greek

Greece


December 10, 2020, 1:34 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!