Ασκήσεις για Γλώσσα και Ιστορία - Τρίτη 24/11

Γλώσσα:
Σελ. 58 στο Τετράδιο Εργασιών (στο παλιό) έχουμε την άσκηση 1 και 2.
Στην 1 βάζουμε τα ρήματα στον Αόριστο (για μια στιγμή στο παρελθόν) και στη 2 στον Συν. Μελ. (για μια στιγμή στο μέλλον).

Ιστορία:
Διαβάζουμε το μάθημα σελ. 40 και θα ξέρουμε να απαντάμε στις ερωτήσεις στο τέλος της σελ. 41.
Από το Τετράδιο Εργασιών να κάνετε τις ασκήσεις 1 και 2.
Στην πρώτη βάζετε τικ μόνο σε όσα έκανε ο Σόλωνας.

Μαθηματικά:
Επειδή είδα ότι αρκετοί είχατε μερικά λάθη: Όταν έχουμε 0 σε έναν δεκαδικό αριθμό, δεν το διαβάζουμε.
Π.χ. --> 0,2 --> δύο δέκατα ΟΧΙ μηδέν και δύο δέκατα
Π.χ. --> 1,03 --> ένα και τρία εκατοστά ΟΧΙ ένα και μηδεν τρία εκατοστά

Θα τα πούμε αύριο, παιδάκια. Θα κάνουμε πιο πολύ Μαθηματικά αύριο!

CC BY


Greek

Greece


November 24, 2020, 2:17 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!