Γεωγραφία Στ' - Κεφάλαιο 5 - Η Περιφορά της Γης - Οι εποχές

Γεωγραφία Στ' - Κεφάλαιο 5 - Η Περιφορά της Γης - Οι εποχές
Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου κεφαλαίου:

👉 Πρόγραμμα προσομοίωσης της εναλλαγής των εποχών λόγω της γωνίας πρόσπτωσης των ακτινών του Ήλιου.
astro.unl.edu/naap/motion1/animations/seasons_ecliptic.html

👉 Βίντεο στο youtube με τίτλο: ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ - ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ - ΙΣΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ.
www.youtube.com/watch?v=cJVL0RKwD7o

CC BY


Greek

Greece


November 15, 2023, 7:56 pm

November 15, 2023, 7:55 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!