Άσκηση για Γλώσσα για τη Δευτέρα

Παιδιά, τη Δευτέρα θα γράψουμε έκθεση στη Γλώσσα.

Για το σπίτι έχετε να κλίνετε στην Εξ. και Συν. Υποτακτική τα παρακάτω ρήματα: προσέχω, φροντίζω, πλένομαι

Στα Μαθηματικά θα έχουμε ό,τι είπαμε. Τα λέμε τη Δευτέρα.

CC BY


Greek

Greece


April 2, 2021, 9:46 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!