Άσκηση Μαθηματικά για Τρίτη, 11/05

Παιδιά, για αύριο προσπαθήστε να κάνετε το πρόβλημα 5 στο λεπτό. Είναι παρόμοιο με αυτό που κάναμε στο σχολείο. Θα χρειαστεί να κάνετε 2 πράξεις.
Θα τα πούμε αύριο 🐘.

CC BY


Greek

Greece


May 10, 2021, 12:42 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!