Ασκήσεις Γλώσσα και Ιστορία, 02/12

Παιδιά, για αύριο στη Γλώσσα θα έχουμε:

1. Να σκεφτούμε και να γράψουμε τρεις σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό ένα αριθμητικό επίθετο, π.χ. διώροφος (δύο + όροφος), πεντάστερο (πέντε + αστέρι), μονοψήφιος (ένα + ψηφίο) και να κάνουμε προτάσεις με αυτές! (Μη γράψετε αυτές που έβαλα εγώ εδώ!)

2. Να κλίνουμε τις φράσεις:

το δίσεκτο έτος
ο ψύχραιμος άνθρωπος
η δύσκολη άσκηση

(Προσέξτε τα Η ΟΙ ΕΙ και τους τόνους. Έχουμε κλίνει παρόμοια ουσιαστικά πίσω στο τετράδιο, κοιτάξτε εκεί αν δε θυμάστε τα Η ΟΙ ΕΙ)

Ιστορία θα έχουμε τις ασκήσεις 4 και 5 σελ 21 στο λεπτό. Αξοίξτε το χοντρό βιβλίο και ψάξτε στα προηγούμενα μαθήματα για ό,τι δε θυμάστε. Στην άσκηση 5 η Σαπφώ ήταν ποιήτρια.

CC BY


Greek

Greece


December 1, 2020, 1:35 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!