Ασκήσεις για Δευτέρα, 29/03

Παιδιά, στα Μαθηματικά θα έχουμε τις ασκήσεις: 1, 2 και 4 στις σελίδες 28 και 29 στο λεπτό.
Στην Ιστορία θα έχουμε τις ασκήσεις 4 και 5 στη σελ. 42 στο λεπτό.
Γλώσσα θα έχουμε το ποιήμα για ανάγνωση.
Θα τα πούμε τη Δευτέρα. 👋

CC BY


Greek

Greece


March 27, 2021, 12:54 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!