Ασκήσεις για Τρίτη, 23 Μαρτίου

Παιδιά για αύριο θα έχουμε να κάνουμε Χρονική Αντικατάσταση στα ακόλουθα ρήματα:
τρώμε, έρχεστε, παίρνουν, βρίσκει

Δε θα έχουμε κάτι στα Μαθηματικά.

Όποιος δε θυμάται τι είναι η Χρονική Αντικατάσταση, να κοιτάξει στο πράσινο τετράδιο. Εκεί έχουμε κάνει αρκετές τέτοιες ασκήσεις. Η σειρά των χρόνων είναι:

Ενεστώτας
Παρατατικός
Αόριστος
Εξ. Μελ.
Συν. Μελ
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος

Θα τα πούμε αύριο!

CC BY


Greek

Greece


March 22, 2021, 12:19 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!