Γεωγραφία - Ωκεανοί και θάλασσες

Χρήσιμες εικόνες για το κεφάλαιο:

Εικόνα με τα μεγαλύτερα νησιά της Γης: $4d0tlky0w
Παγκόσμιος χάρτης για συμπλήρωση $upex9b3io

👉 Google Maps:
www.google.com/maps/

👉 Google Earth:
earth.google.com/web/@88.47025417,-57.08367285,-4260.84949402a,7318589.55665946d,35y,98.23744216h,0t,0r/data=OgMKATA

👉 Πορθμός του Γιβραλτάρ:
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/The_Strait_of_Gibraltar%2C_April_2023.jpg/1280px-The_Strait_of_Gibraltar%2C_April_2023.jpg

👉 Βερίγγειος πορθμός:
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Bering_Strait.jpeg

👉 Διώρυγα του Παναμά:
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/New_Panama_Canal.jpg

👉 Διώρυγα του Σουεζ:
techhistorian.com/content/images/size/w2000/2022/10/history-of-the-suez-canal-techhistorian-01.webp

CC BY


Greek

Greece


December 11, 2023, 8:55 pm

December 11, 2023, 8:39 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!