Εισαγωγικό μάθημα στο Scratch 😺🧑‍💻

Εισαγωγικό μάθημα στο #Scratch για Εργαστήριο Δεξιοτήτων:

👉 https://scratch.mit.edu/projects/842511173/

Οι μαθητές θα μάθουν πώς να κινούν ένα αντικείμενο με τα πλήκτρα και θα φτιάξουν ένα απλό παιχνίδι. Χρειάζονται περίπου 2 διδακτικές ώρες. Το παιχνίδι είναι από τη @nefeli.

Προγραμματιστικές δομές του Scratch που θα γνωρίσουν οι μαθητές:
• Συμβάντα
• Έλεγχοι
• Κινήσεις
• Όψεις

#programming #coding #robotics #stem
προγραμματισμός, ρομποτική

CC BY


😀 Activities

🧑‍💻 Educational Technology

💡 Ideas

🗒️ Instructions

Greek

Greece


April 28, 2023, 8:16 am

April 5, 2023, 7:21 am

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.001697 μs