Θεατρικά για την 25η Μαρτίου

Λίστα με θεατρικά για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου 1821:

Σύντομο σκέτς με Σουλιώτισσες, Φιλική Εταιρεία, Υψηλάντη, Κολοκοτρώνη:
👉 $m7mertb9p

Σύντομο θεατρικό για το Μεσολόγγι:
👉 $otgun0izx

CC BY


😀 Activities

💡 Ideas

Greek

Greece


September 10, 2023, 1:00 pm

March 20, 2023, 7:40 am

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.001887 μs