Θεατρικά για την 25η Μαρτίου

Λίστα με θεατρικά για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου 1821:

Σύντομο σκέτς με Σουλιώτισσες, Φιλική Εταιρεία, Υψηλάντη, Κολοκοτρώνη:
👉 $m7mertb9p

Σύντομο θεατρικό για το Μεσολόγγι:
👉 $otgun0izx

CC BY


Greek

Greece


September 10, 2023, 10:00 am

March 20, 2023, 5:40 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!