Γλώσσα και Μαθηματικά για Πέμπτη 3/12

Γλώσσα:
1. Συμπληρώστε με Ε ή ΑΙ:
Χρύσα γιατί βιάζεσ… τόσο; Δεν τέλειωσ… το έργο που βλέπω.
Το είκοσι διαιρείτ… με το πέντε.
Ζεσταίνεστ… γιατί φοράτ… μάλλινα ρούχα.
Ντράπηκ… πολύ που έφτασ… αργοπορημένη.
Συμπεριφέρετ… σαν μικρό παιδί. Χθες φώναζ… και έκλαιγ…

Θυμηθείτε ότι στον Παρατατικό και στον Αόριστο στο τέλος βάζουμε ε.

2. Γράψτε τα ρήματα της παρένθεσης στον Παρατατικό:
Εσείς οι δυο ………… (τσακώνομαι) όλη την ώρα.
Δεν είχαμε ομπρέλα και …………(βρέχομαι).
Δεν ήξερε πού ……………(βρίσκομαι).
Σε ρώτησα γιατί …………(στέκομαι) στην πόρτα.
Τα παιδιά …………(χαίρομαι) πολύ στις διακοπές.
Έκανα δίαιτα και ………(ζυγίζομαι) κάθε μέρα.

Δείτε σελ. 18 στο χοντρό για βοήθεια.

Μαθηματικά:

Η Εύη έχει 5,20 μ. ύφασμα, η Έμιλυ έχει 2 μ. και 8 δεκ. και η Μαρία έχει 240 εκ.
Θέλουν να ενώσουν το υφασμά τους για να φτιάξουν ένα φόρεμα.
Το φόρεμα χρειάζεται 12 μ. ύφασμα. Θα τους φτάσουν τα υφάσματα που έχουν;

Προσέξτε, προσθέτουμε μέτρα με μέτρα, εκατοστά με εκατοστά, οπότε πρέπει να κάνετε μερικές μετατροπές. Δείτε σελ. 11 στο λεπτό την άσκηση 7 για βοήθεια.

CC BY


Greek

Greece


December 2, 2020, 1:44 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!