Ασκήσεις στα Μαθηματικά για Παρασκευή, 02/04

Παιδιά, για αύριο στα Μαθηματικά θα έχουμε την άσκηση 2 σελ. 30 στο λεπτό και το παρακάτω πρόβλημα:

Ο Λευτέρης αγόρασε ένα χωράφι σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Η περίμετρος του χωραφιού είναι 360 μ. Η μία πλευρά του χωραφιού είναι 110 μ.

α) Πόσα μέτρα είναι οι άλλες πλευρές του;
β) Πόσα ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ είναι το εμβαδόν του χωραφιού;

BONUS: Αν κάθε ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ κοστίζει 10 ευρώ, πόσο κόστισε όλο το χωράφι;

Το πρόβλημα είναι παρόμοιο με την τελευταία άσκηση του χοντρού βιβλίου. Το εμβαδόν είναι η επιφάνεια. Αν δε θυμάστε πώς το βρίσκουμε, κοιτάξτε στη σελίδα 83 στο χοντρο βιβλίο.

Θα τα πούμε αύριο!

CC BY


Greek

Greece


April 1, 2021, 9:52 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!