Άσκηση Γλώσσα για την Πέμπτη

Παιδιά, για αύριο θα έχουμε να γράψουμε:
2 προτάσεις με αόριστες αντωνυμίες
2 προτάσεις με οριστικές αντωνυμίες
1 πρόταση με προσωπική αντωνυμία
1 πρόταση με κτητική αντωνυμία

Να κυκλώσετε τις αντωνυμίες στις προτάσεις.

Αύριο θα σας δώσω τα 10 λεπτά παραπάνω διάλειμμα που σας έφαγα σήμερα! 😀

CC BY


Greek

Greece


March 31, 2021, 9:55 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!