Μαθήματα για Δευτέρα, 14/12 😀 👋

Γλώσσα: άσκηση 3 στην 72 σελ. στο λεπτό και άσκηση 3 σελ. 38 στο χοντρό.

Μαθηματικά: ασκήσεις 3, 4, 5 και 6 στο λεπτό σελ. 16-17
Για να συγκρίνετε τους αριθμούς ευκολότερα μπορείτε να βάζετε 0 στο τέλος (μετά την υποδιαστολή), π.χ.: αντί για 180,3 μπορείτε να πείτε 180,30. Είναι ακριβώς το ίδιο. Αντί για 1 μπορείτε να πείτε 1,0 ή 1,00.

Ιστορία: Θα έχουμε την άσκηση 3 στο λεπτό σελ. 24 και το μάθημα με τις Θερμοπύλες.

CC BY


Greek

Greece


December 11, 2020, 1:42 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!