Μαθήματα Γλώσσα και Ιστορία, 15/12 ✍

Παιδιά, στη Γλώσσα θα έχουμε την άσκηση 5 σελ. 43 και να κλίνουμε σε ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟ, ΑΟΡΙΣΤΟ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ και ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ τα ρήματα:

βρέχομαι, τυλίγομαι

Δείτε σελ. 41 στο χοντρο για βοήθεια, ο Παρατατικός είναι σελ. 18.
Η Συνοπτική Προστακτική είναι για ΜΙΑ ΦΟΡΑ.
Δεν πειράζει αν δεν την καταφέρετε εντελώς σωστά, από το "βρέχομαι" είναι λίγο δύσκολη.
Θα κάνουμε περισσότερες Συν. Πρ. αύριο.

Στην Ιστορία θα έχουμε το μάθημα που είπαμε και την άσκηση 1 στο λεπτό.

Θα τα πούμε αύριο!

CC BY


Greek

Greece


December 15, 2020, 11:22 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!