Ασκήσεις για την Παρασκευή, 12/03

Παιδιά, στη Γλώσσα αύριο θα πάμε παρακάτω.

Στα Μαθηματικά θα έχουμε την άσκηση 3 στην 22 σελ. στο λεπτό (είναι όπως η άσκηση 2 στη σελ. 86 στο χοντρό). Θυμηθείτε ότι για να κάνουμε 2 παράλληλες ευθείες πρέπει να κάνουμε άλλη μία κάθετη και μετά να τη σβήσουμε.

Θα έχουμε και την άσκηση 5 σελ. 22 στο λεπτό (θυμηθείτε ότι για να βρούμε το εμβαδόν κάνουμε έναν πολλαπλασιασμό).

Θα τα πούμε αύριο!

CC BY


Greek

Greece


March 11, 2021, 8:27 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!