Πώς βρίσκω το εμβαδόν του τετραγώνου, του ορθογωνίου και του τριγώνου;

Για μαθητές Δ' δημοτικού:

👉 Τετράγωνο:
Το εμβαδόν ενός τετραγώνου πλευράς α ισούται με το γινόμενο α * α ή αλλιώς α².

Για παράδειγμα, για ένα τετράγωνο με μήκος πλευράς 4 εκ., το εμβαδόν είναι 4², δηλαδή 16 τ.εκ.

👉 Ορθογώνιο παραλληλόγραμο:
Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου ισούται με το γινόμενο του πλάτους επί του μήκους του (μήκος = η μεγαλύτερη πλερά, πλάτος = η μικρότερη πλευρά).

Για παράδειγμα, για ένα ορθογώνιο με πλάτος 3 εκ. και μήκος 6 εκ., το εμβαδόν είναι 3 * 6 = 18 τ.εκ.

👉 Τρίγωνο:
Το εμβαδόν του τριγώνου ισούται με το μισό γινόμενο της βάσης του επί το ύψος του.

Για παράδειγμα, για ένα τυχαίο τρίγωνο με βάση 8 εκ. και ύψος 5 εκ., το εμβαδόν είναι 1/2 8 5 = 20 τ.εκ.

CC BY


🗒️ Instructions

Greek

Global


March 26, 2023, 11:14 am

March 25, 2023, 8:13 am

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.001615 μs