Άσκηση Γλώσσα για Τετάρτη 23/12 🎄

Παιδιά, για αύριο στη Γλώσσα θα έχουμε μια άσκηση παρόμοια με αυτή που κάναμε σήμερα.
Γράψτε τη στο τετράδιό σας!

Να βρω στο κείμενο μόνο στη σελ. 53:

2 ουσιαστικά:

2 επίθετα:

2 αριθμητικά επίθετα:

2 αντωνυμίες:

2 ρήματα (στην παθητική φωνή, τελειώνουν σε -μαι):

2 ρήματα (στην ενεργητική φωνή, τελειώνουν σε -ω):

2 μετοχές (τελειώνουν σε -οντας, ώντας, -μένος/η/ο):

CC BY


Greek

Greece


December 22, 2020, 11:57 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!