Γλώσσα, Μαθηματικά και Ιστορία για την Παρασκευή, 27/11

Παιδιά για αύριο στη Γλώσσα έχουμε την άσκηση 4 σελ. 61 στο λεπτό και να κλίνουμε το ρήμα "πλένομαι" σε Ενεστώτα, Παρατατικό και Εξ. Μέλλοντα, όπως το ρήμα "κάθομαι" στη σελίδα 18 στο χοντρό.

Στα Μαθηματικά θα έχουμε τις ασκήσεις 5 και 6 στη σελίδα 9 στο λεπτό.

Αύριο θα κάνουμε και Ιστορία, να κάνετε τις ασκήσεις που είχαμε στο λεπτό!

CC BY


Greek

Greece


November 26, 2020, 1:53 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!