Ασκήσεις σε Γλώσσα και Μαθηματικά για την Πέμπτη

Παιδάκια, για αύριο θα έχουμε:

Να κάνουμε Χρονική Αντικατάσταση στα παρακάτω ρήματα (τα ρήματα είναι στην παθητική φωνή):
χρειαστήκαμε, επιλέγεται

Να κάνουμε την άσκηση 6 σελ. 33 στο λεπτό των Μαθηματικών.

Θα τα πούμε αύριο 👋

CC BY


Greek

Greece


April 7, 2021, 11:58 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!