Ασκήσεις Γλώσσα και Μαθηματικά για την Πέμπτη 💥

Παιδιά για αύριο στη Γλώσσα θα έχετε ανάγνωση το κείμενο σελ. 68.
Σε αυτό το κέιμενο βρέιτε και γράψτε στο τετράδιο:
5 ρήματα
5 ουσιαστικά
5 επίθετα

Στα Μαθηματικά θα έχουμε την άσκηση 1 σελ. 36 στο λεπτό (Συμπληρώστε τον πίνακα και απαντήστε μόνο στο α και στο β. ΟΧΙ στο γ, θα το κάνουμε μαζί).

Θα τα πούμε αύριο!

CC BY


Greek

Greece


April 21, 2021, 11:51 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!