Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη διδασκαλία των Δυνάμεων - Στ' τάξη

Μαθηματικά - Στ' τάξη - Κεφάλαιο 17 - Δυνάμεις
Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη διδασκαλία των Δυνάμεων:

Κουίζ στο wordwall.net κατάλληλα για μαθητές Στ' δημοτικού.
👉 wordwall.net/el/resource/8270672/%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82

Εφαρμοφή στο photodentro για υπολογισμό του εμβαδού του τετραγώνου και του όγκου του κύβου με ανάλογη μοντελοποίηση.
👉 photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3702

Σχετικό αρχείο $5p7857ctw

CC BY


Greek

Greece


November 15, 2023, 7:20 pm

November 12, 2023, 7:35 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!