Γλώσσα και Μαθηματικά για την Πέμπτη 26/11

Παιδιά, για αύριο στη Γλώσσα θα έχουμε ανάγνωση το κείμενο που διαβασαμε και να κλίνουμε στην Εξ. Πρ. και Συν. Πρ. τα παρακάτω ρήματα:

χαρίζω
φτάνω
κλαδεύω
γνωρίζω
σβήνω

Στα Μαθηματικά, προσπαθήστε να κάνετε την άσκηση 1 σελ. 43 στο χοντρό και τις ασκήσεις 2 και 3 στη σελ. 8 στο λεπτό. 😄 👋

CC BY


Greek

Greece


November 25, 2020, 2:04 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!