Μαθήματα για Πέμπτη, 17/12

Παιδιά, για αύριο θα έχουμε ό,τι είπαμε πριν!

Γλώσσα: Στο λεπτό τις ασκήσεις 1, 2 και 5 σελ. 75 & 76.
Μαθηματικά: Στο λεπτό σελ. 18 τις ασκήσεις 1, 2 και 3.

Θα τα πούμε αύριο 👋

CC BY


Greek

Greece


December 16, 2020, 11:35 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!