Μαθηματικά Β' Δημοτικού - Φύλλα Εργασίας

Ενότητα 1η
Κεφάλαιο 7: Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο 👉 $klbfwduga , $1on2tehhr
Κεφάλαιο 8: Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου 👉 $y5dzanoj3
Επανάληψη 1ης ενότητας 👉 $zycgxsho9

Ενότητα 2η
Κεφάλαιο 9: Βίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100 👉 $3jcq2e7dc , $jll5r8m9b
Κεφάλαιο 10: Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις 👉 $vi40mpmvg , $npmhfxu39
Κεφάλαιο 11: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ 👉 $3ebmc5x3j , $69v3is0p7 , $0k8sacfhv
Κεφάλαιο 12: Υπολογίζω τα ρέστα 👉 $47xmrzq0s , $4k178es8x , $h7zkcds5u
Κεφάλαιο 13: Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά 👉 $vkl74t0zm
Κεφάλαιο 14: Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα 👉 $be6ggryfr
Κεφάλαιο 15: Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα 👉 $ww7pzh248
Επανάληψη 2ης ενότητας 👉$9wnaotz1b

CC BY


📄 Professional Documents

Greek

Greece


November 30, 2023, 12:05 am

November 15, 2023, 8:58 pm

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!