Νεφέλη Κωστακοπούλου

Νεφέλη Κωστακοπούλου

nefeli

A teacher who knows a bit about educational robotics and steam activities 😊Αθήνα


Πανεπιστήμιο Πατρών


Joined September, 2020

Public note

Viewed approx. 90 times

4t1rslzqa

STEM στο σχολείο

Ένας εύκολος (και χωρίς μεγάλο κόστος) τρόπος εισαγωγής των μαθητών στην αλγοριθμική σκέψη μέσω δραστηριοτήτων STEAM είναι ο προγραμματισμός μέσω απτών καρτών-εντολών.

Μπορείτε να βρείτε σχετικό εκτυπώσιμο υλικό στο αρχείο $m67o1mk9p.

Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε κάτι αντίστοιχο (χρησιμοποιώντας τις κάρτες-εντολές του αρχείου $m67o1mk9p) στο προαύλιο του σχολείου σας χρησιμοποιώντας τη σκακιέρα που στα περισσότερα σχολεία είναι ζωγραφισμένη στο έδαφος.
Σε αυτή την περίπτωση τα ρομπότ θα είναι οι ίδιοι οι μαθητές.

Οδηγίες:
Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες (τουλάχιστον 3 ατόμων) - κάθε ομάδα πρέπει να φέρει εις πέρας διάφορες δοκιμασίες με τη σειρά.

Καλέστε την πρώτη ομάδα.

Τοποθετήστε τους μαθητές σε διαφορετικά τετράγωνα πάνω στη σκακιέρα. Ο ένας θα μείνει ακίνητος και ο άλλος θα είναι το πιόνι.

Οι υπόλοιποι μαθητές της πρώτης ομάδας πρέπει χρησιμοποιώντας τις κάρτες-εντολές να "προγραμματίσουν" τον μαθητή-πιόνι ώστε να συναντήσει τον ακίνητο μαθητή πάνω στη σκακιέρα.
Αφού δημιουργήσουν το πρόγραμμα πρέπει να το πουν στον μαθητή-πιόνι.

Αν προγραμμάτισαν σωστά και έφεραν εις πέρας τη δοκιμασία παίρνουν πόντο.


Έπειτα είναι η σειρά της επόμενης ομάδας.

Επαναλάβετε το ίδιο όσες φορές θέλετε.

Φροντίστε ώστε όλοι οι μαθητές της ομάδας να "περάσουν" από όλους τους ρόλους (ακίνητος μαθητής, μαθητής-πιόνι, προγραμματιστής).


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα εργαστήρια δεξιοτήτων στο Δημοτικό αλλά και στο Νηπιαγωγείο.


Have fun 😊👌

😀 Activities

💡 Ideas

Greek

Greece

CC BY

March 26, 2023, 11:12 am

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.004972 μs