Νεφέλη Κωστακοπούλου

Νεφέλη Κωστακοπούλου

nefeli

A teacher who knows a bit about educational robotics and STEAM activities 😊Athens, Greece


University of Patras


Joined September, 2020

Public file by nefeli

Viewed approx. 180 times

Copy to clipboard.

Διαβάζω το ρολόι - Η ώρα "ακριβώς" - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Το αρχείο περιλαμβάνει:
👉 1 άσκηση αντιστοίχισης με την ώρα "ακριβώς" σύμφωνα με το κεφάλαιο 47.
👉 1 άσκηση με την ώρα "ακριβώς", "και τέταρτο", "και μισή", "παρά τέταρτο" (καθώς οι μαθητές έχουν κάνει παρόμοιες ασκήσεις σε αντίστοιχο κεφάλαιο της γλώσσας), όπου πρέπει να βάλουν τους δείκτες για να φτιάξουν την ώρα

May 12, 2024

Public file by sotiris

Viewed approx. 165 times

Copy to clipboard.

Γλώσσα Στ' - Επανάληψη στις Ενότητες 10 & 11 📖

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας για τις ενότητες 10 και 11 της Γλώσσας.
Περιλαμβάνει:
👉 Αντωνυμίες
👉 Δευτερεύουσες προτάσεις
👉 Διάκριση οριστικού άρθρου - προσωπικής/κτητικής αντωνυμίας
👉 Μεταβατικά - αμετάβατα ρήματα
👉 Αναγνώριση κυρίων όρων πρότασης (Υ/Ρ/Α/Κ)

March 26, 2024

Public file by sotiris

Viewed approx. 195 times

Copy to clipboard.

Μαθηματικά Στ' - Προβλήματα με ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Μαθηματικά Στ' - Ποσοστά
Προβλήματα με ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά.
👉 Περιλαμβάνει 4 προβλήματα

March 9, 2024

Public file by sotiris

Viewed approx. 135 times

Copy to clipboard.

Ιστορία Στ - Επαναληπτικό Κριτήριο Αξιολόγησης στην Ενότητα Γ (Κεφ. 1-9)

Επαναληπτικό Κριτήριο Αξιολόγησης στην Ενότητα Γ της Ιστορίας (Κεφ. 1-9).
Περιλαμβάνει:
👉 Σταυρόλεξο
👉 Αντιστοίχιση
👉 Σωστό/λάθος
👉 3 ερωτήσεις ανάπτυξης

6th Grade History Assessment textb. Ιστορία Στ' Δημοτικού

Unit 3

chpt. 9

Intermediate

Greek

Greece

CC BY

PDF

1 star

March 24, 2024

Public file by sotiris

Viewed approx. 120 times

Copy to clipboard.

Μαθηματικά Στ' - Κεφάλαιο 43 - Λύνω προβλήματα με ποσοστά - Βρίσκω την αρχική τιμή

Περιλαμβάνει τρία προβλήματα στο πρότυπο του σχολικού εγχειριδίου, που ζητείται να βρεθεί η αρχική τιμή. Τα προβλήματα είναι σχετικά εύκολα.

6th Grade Math Worksheet

chpt. 43

Intermediate

Greek

Greece

CC BY

PDF

2 stars

March 24, 2024

Public file by sotiris

Viewed approx. 165 times

Copy to clipboard.

Γλώσσα Στ' - Σύνδεση προτάσεων

Γλώσσα Στ' - Ενότητα 11 - Σύνδεση προτάσεων
👉 Άσκηση με παρατακτική και υποτακτική σύνδεση προτάσεων και ασύνδετο σχήμα.

March 10, 2024

Public file by sotiris

Viewed approx. 120 times

Copy to clipboard.

Μαθηματικά Στ' - Προβλήματα με ποσοστά (αρχική και τελική τιμή)

👉 Περιλαμβάνονται 3 προβλήματα με ποσοστά.
1. Οι μαθητές πρέπει να βρουν την τελική τιμή
2. Οι μαθητές πρέπει να βρουν την αρχική τιμή
3. Οι μαθητές γνωρίζουν μέρος του συνόλου και πρέπει να βρουν το όλο (βλ. κεφ. 43 δραστηριότητα 2)

6th Grade Math Worksheet

chpt. 43

Greek

Greece

CC BY

PDF

2 stars

March 24, 2024

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!