Νεφέλη Κωστακοπούλου

Νεφέλη Κωστακοπούλου

nefeli

A teacher who knows a bit about educational robotics and steam activities 😊Athens, Greece


University of Patras


Joined September, 2020

Public file by sotiris

Viewed approx. 45 times

52afq29i3

Φύλλο εργασίας για διαφορετικότητα και φιλία (ταινία Ζωούπολη)

Φύλλο εργασίας για τη διαφορετικότητα, τα στερεότυπα, τη φιλία και τη διαχείριση σχέσεων.
Βασίζεται στην ταινία Ζωούπολη (Zootopia, 2016).
Περιλαμβάνει τρεις ερωτήσεις ανοικτού τύπου.

5th Grade

6th Grade

Printable

Greek

Greece

CC BY

PDF

1 star

November 23, 2023

Public file by sotiris

Viewed approx. 30 times

g4a5jtc1b

Μαθηματικά Στ' - Κεφ. 17 - Δυνάμεις (part 2)

Περιλαμβάνει δύο ασκήσεις και δύο προβλήματα με δυνάμεις.
Το Φύλλο Εργασίας είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας.

👉 Δείτε επίσης το αρχείο $5p7857ctw

6th Grade

Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Στ' Δημοτικού

Unit 1

chpt. 17

Graduated

Greek

Greece

CC BY

PDF

1 star

November 15, 2023

Public file by sotiris

Viewed approx. 15 times

18xzkysd4

Μαθηματικά Στ' - Κεφ. 19 - Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

Φύλλο Εργασίας με 3 προβλήματα για το Κεφάλαιο 19.
Τα προβλήματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας.

6th Grade

Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Στ' Δημοτικού

Unit 1

chpt. 19

Graduated

Greek

Greece

CC BY

PDF

1 star

November 15, 2023

Public file by sotiris

Viewed approx. 45 times

rkwscqwmn

Γλώσσα Στ' - Επανάληψη - Αποτελεσματικές και υποθετικές προτάσεις

Στ' τάξη - Γλώσσα, Ενότητα 4
Το Φύλλο Εργασίας περιλαμβάνει θεωρία (πολύ συνοπτικά) και 3 ασκήσεις σχετικά με αποτελεσματικές και υποθετικές προτάσεις.

6th Grade

Language Arts

Reading & Writing

Worksheet

textb. Γλώσσα Στ' Δημοτικού

Unit 4

Intermediate

Greek

Greece

CC BY

PDF

1 star

November 16, 2023

Protected file by sotiris

Viewed approx. 60 times

fqz45dl1z

Ιστορία Στ' - Κεφάλαιο 6 - Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

Ιστορία Στ' - Κεφάλαιο 6 - Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

6th Grade

History

Lesson

textb. Ιστορία Στ' Δημοτικού

Unit 2

chpt. 6

Greek

Greece

CC BY

PDF

1 star

November 23, 2023

Public file by sotiris

Viewed approx. 30 times

w81mwmkwi

Γλώσσα Στ' - Ενότητα 4 - Διαλυτικά, απόστροφος, υποδιαστολή, ενωτικό

Στ τάξη δημοτικού, Γλώσσα, Γραμματική Ενότητας 4
👉 Περιέχει θεωρία και άσκηση για διαλυτικά, απόστροφος, υποδιαστολή και ενωτικό.

4th Grade

5th Grade

6th Grade

Language Arts

Grammar

Lesson

Worksheet

textb. Γλώσσα Στ' Δημοτικού

Unit 4

Graduated

Greek

Greece

CC BY

PDF

1 star

November 19, 2023

Public file by sotiris

Viewed approx. 60 times

5p7857ctw

Μαθηματικά Στ' - Κεφ. 17 - Δυνάμεις

Μαθηματικά Στ' τάξη - Κεφάλαιο 17 - Δυνάμεις 📖
Περιλαμβάνει παραδείγματα, επεξηγήσεις, ορολογία και μια άσκηση.

👉 Δείτε επίσης το αρχείο $g4a5jtc1b

6th Grade

Math

Lesson

Printable

textb. Μαθηματικά Στ' Δημοτικού

Unit 1

chpt. 17

Easy

Greek

Greece

CC BY

PDF

2 stars

November 15, 2023

Public file by sotiris

Viewed approx. 30 times

t5pm22d5a

Μαθηματικά Στ' - Επαναληπτικό Κριτήριο Αξιολόγησης - Κεφ. 16

Επαναληπτικό Κριτήριο Αξιολόγησης στα Μαθηματικά Στ' δημοτικού
Ασκήσεις και προβλήματα από τα Κεφάλαια 1 - 16

Περιλαμβάνει ασκήσεις με:
👉 αριθμητική παράσταση
👉 στρογγυλοποίηση
👉 κριτήρια διαιρετότητας
👉 Μ.Κ.Δ.
👉 Ε.Κ.Π.

👉 Περιλαμβάνει προβλήματα με Μ.Κ.Δ. και Ε.Κ.Π.

Δείτε επίσης το αρχείο $4v0o3pbxa

6th Grade

Math

Assessment

Unit 1

chpt. 16

Intermediate

Greek

Greece

CC BY

PDF

1 star

November 15, 2023

Public file by sotiris

Viewed approx. 60 times

kf6k87bxg

Γλώσσα Στ' - Ενότητα 4 - Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων

Ασκήσεις με σχηματισμό παραθετικών επιθέτων και επιρρημάτων.
Περιλαμβάνονται όλοι οι βαθμοί παραθετικών (θετικός, συγκριτικός και σχετικός και απόλυτος υπερθετικός).
Οι μαθητές θα σχηματίσουν τα παραθετικά μονολεκτικά και περιφραστικά.

6th Grade

Language Arts

Grammar

Worksheet

textb. Γλώσσα Στ' Δημοτικού

Unit 4

Intermediate

Greek

Greece

CC BY

PDF

1 star

November 1, 2023

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!