Σωτήρης Λιάγκας

Σωτήρης Λιάγκας

sotiris

6th grade 🚀Athens


University of Ioannina


Joined September, 2020

Public file by nefeli

Viewed approx. 165 times

Copy to clipboard.

Επανάληψη (2) - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 4 επαναληπτικές ασκήσεις:
👉 καταλήξεις ουσιαστικών (ουσιαστικά σε -ο/-ος, ουσιαστικά σε -ι, ουσιαστικά σε -η/-ης)
👉 καταλήξεις ρημάτων (ρήματα σε -ω, ρήματα σε -αίνω)
👉 το ρήμα είμαι
👉 το ρήμα έχω

Σχετικό αρχείο: $7fmr0x0o8

April 7, 2024

Public file by nefeli

Viewed approx. 15 times

Copy to clipboard.

Επαναληπτικό 6ης ενότητας (2): κεφ. 34 - 40 - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει:

👉 1 άσκηση με πράξεις (πρόσθεση με κρατούμενο, αφαίρεση με δανεικό)
👉 1 πρόβλημα που λύνεται με πρόσθεση με κρατούμενο
👉 1 πρόβλημα που λύνεται με αφαίρεση με δανεικό
👉 1 σύνθετο πρόβλημα
👉 1 άσκηση με τιμή ανά κιλό
👉 1 άσκηση για εξάσκηση στον συνδυασμό χαρτονομισμάτων
👉 1 πρόβλημα με ευρώ και ρέστα (υπολογισμούς με το μυαλό)

Σχετικό αρχείο, με παρόμοιες ασκήσεις: $u1525w039

April 1, 2024

Public file by sotiris

Viewed approx. 45 times

Copy to clipboard.

Μαθηματικά Στ' - Επανάληψη στα ανάλογα & αντιστρόφως ανάλογα ποσά και στα ποσοστά

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας στα ανάλογα, αντιστρόφως ανάλογα ποσά και στα ποσοστά. 📖
👉 Περιλαμβάνει 8 προβλήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας.

March 31, 2024

Public file by nefeli

Viewed approx. 435 times

Copy to clipboard.

Μαθηματικά Β Δημοτικού - Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις (2)

Το αρχείο περιέχει δύο προβλήματα βασισμένα στα προβλήματα του τ.ε. (σελ. 27, α' τεύχος) για την ενότητα 2.

November 1, 2023

Public file by nefeli

Viewed approx. 690 times

Copy to clipboard.

Επαναληπτικό 6ης ενότητας: κεφ. 34 - 40 - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει:

👉 1 άσκηση με πράξεις (πρόσθεση με κρατούμενο, αφαίρεση με δανεικό)
👉 1 πρόβλημα που λύνεται με πρόσθεση με κρατούμενο
👉 1 πρόβλημα που λύνεται με αφαίρεση με δανεικό
👉 1 σύνθετο πρόβλημα
👉 1 άσκηση με τιμή ανά κιλό
👉 1 άσκηση για εξάσκηση στον συνδυασμό χαρτονομισμάτων
👉 1 πρόβλημα με ευρώ και ρέστα (υπολογισμούς με το μυαλό)

March 28, 2024

Public file by nefeli

Viewed approx. 180 times

Copy to clipboard.

Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει:
👉 3 ασκήσεις για να κάνουν οι μαθητές συνδυασμούς χαρτονομισμάτων (ώστε να φτιάξουν 20 ευρώ, 50 ευρώ και 100 ευρώ αντίστοιχα)
👉 3 προβλήματα με ευρώ και ρέστα (υπολογισμούς με το μυαλό)

March 26, 2024

Public file by nefeli

Viewed approx. 120 times

Copy to clipboard.

Γράφω γράμμα σε έναν φίλο μου - Ενότητα 15: Αλληλογραφώ - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 σχεδιάγραμμα με ερωτήσεις, για να βοηθήσει τους μαθητές να γράψουν το δικό τους γράμμα 📝, και 1 σελίδα με γραμμές για γράψουν το γράμμα τους.

March 26, 2024

Public file by sotiris

Viewed approx. 105 times

Copy to clipboard.

Γλώσσα Στ' - Επανάληψη στις Ενότητες 10 & 11 📖

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας για τις ενότητες 10 και 11 της Γλώσσας.
Περιλαμβάνει:
👉 Αντωνυμίες
👉 Δευτερεύουσες προτάσεις
👉 Διάκριση οριστικού άρθρου - προσωπικής/κτητικής αντωνυμίας
👉 Μεταβατικά - αμετάβατα ρήματα
👉 Αναγνώριση κυρίων όρων πρότασης (Υ/Ρ/Α/Κ)

March 26, 2024

Public file by sotiris

Viewed approx. 180 times

Copy to clipboard.

Αντωνυμίες - Συνοπτικός πίνακας

Γλώσσα Στ' τάξη, Ενότητα 10 - Συνοπτικός πίνακας αντωνυμιών

Πίνακας με τις πιο κοινές αντωνυμιες (προσωπικές, κτητικές, αυτοπαθείς, οριστικές, δεικτικές, αναφορικές, ερωτηματικές, αόριστες) για τη Στ' τάξη.

February 22, 2024

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!